Kvalifikace
Odborná způsobilost

Všichni naši pracovníci splňují povinost absolvování kurzu odborné způsobilosti podle zákona č. 258/2000 sb.